Oświadczenie

Zarząd Rady Interesantów Portu Kołobrzeg stanowczo dementuje informacje, jakoby prowadził jakiekolwiek działania w celu wprowadzenia dodatkowych opłat tzw. „klimatycznych”, „tonażowych” lub jakichkolwiek innych, mających obciążać kołobrzeskich armatorów.
Nasze zdecydowane stanowisko to wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do zmniejszania kosztów ponoszonych przez armatorów.
W ostatnim czasie zaczęły docierać do nas sygnały, że ktoś rozpowszechnia w środowisku rybaków i właścicieli jachtów komercyjnych podane powyżej błędne fakty.
Będziemy wdzięczni za wskazanie źródła tych nieprawdziwych informacji.

Przewodniczący Zarządu Rady Interesantów Portu Kołobrzeg
Mirosław Balicki

Pomoc dla Powodzian

W dniu 09.07.2010  delegacja Rady Interesantów Portu Kołobrzeg w składzie Mirosław Balicki – Przewodniczący Zarządu i Adam Nowakowski – członek Komisji Rewizyjnej  złożyli wizytę w Zespole Szkół w Jaśle i przekazali na ręce Dyrektora Szkoły Pana Marka Stęgowskiego kwotę 10 011, 82 zł zebraną w czasie zbiórki przeprowadzonej podczas festynu z okazji Dni Morza w dniu 26.06.2010.

24

W dniu 07.07.2010 o godzinie 14.00 w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury w Podkomisji Stałej ds Transportu Lotniczego i Gospodarki Morskiej.
Rada Interesantów Portu Kołobrzeg – jako jedyna instytucja z Kołobrzegu była reprezentowana przez przewodniczącego – Mirosława Balickiego.

Relacja z festynu

W dniu 26.06.2010 Rada Interesantów Portu Kołobrzeg zorganizowała festyn z okazji Dni Morza. W programie były występy dla dzieci, muzyka i konkursy z nagrodami.

24

Przez cały czas trwała degustacja wyrobów z ryb i potraw z grilla. Impreza zakończyła się o godzinie 21.00 wspólnym rejsem na zachód słońca.

W dniu 26.06.2010. – sobota Rada Interesantów Portu Kołobrzeg planuje zorganizowanie festynu na placu przy nabrzeżu pilotowym. W programie występy zespołów artystycznych, zwiedzanie statków i jachtów , konkursy z nagrodami spotkania w przedstawicielami firm działającymi na terenie portu.
Osoby zainteresowane udziałem w organizacji imprezy proszę o kontakt – tel 600336757.

Zarząd

Informujemy że w dniu 13.05.2010 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu odbyło się nadzwyczajne walne zebranie stowarzyszenia w celu określenia najpilniejszych zadań.

12

Udział wzięło około 180 osób w tym 140 członków stowarzyszenia. W trakcie obrad rozmawiano na ważne bieżące tematy dotyczące spraw portu i miasta.